Rules and Eligibility

CONVOY CUP NORTH SEA RACE

 

Skudeneshavn – Kirkwall
Karmøy Seilforening, Stord Seilforening og Orkney Sailing Club

KUNNGJØRING

1 REGLER
1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.
1.2 NORLYS NOR Rating-reglene gjelder som klasseregler.
1.3 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet
(ISAF Regulation 20.3 (d))
2 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING
2.1 Regattaen er åpen for båter i NOR rating-klasser som har gyldig NOR Ratingmålebrev
og som oppfyller ISAF OSR (Sikkerhetsbestemmelsene), kategori 2.
2.2 Det må bekreftes ved påmelding at tilstrekkelig mange av mannskapet har erfaring
fra havseilas og de nødvendige sikkerhetssertifikater.
2.3 Båter som har rett til å delta, kan påmeldes ved å fylle ut påmeldingsskjema på regattaens
offisielle websider, www.convoycup.no, og innbetale den påkrevde startavgiften,
kr. 500, til konto 3361.13.52943, innen 1. mai 2014.
3 TIDSPROGRAM
3.1 Registrering: Alle båter skal registreres på regattakontoret i Kopervik, innen fredag
6. juni kl. 10.00 og stilles klar til sikkerhetskontroll.
3.2 Start: Regattaen starter lørdag 7. juni kl. 12.00 utenfor Gofarnes, Kopervik
3.3 Premieutdeling: Premieutdelingen vil foregå i Kirkwall, i Orkney Sailing Clubs
regi, etter nærmere informasjon.
Convoy Cup North Sea Race 2014
2/3
4 SEILINGSBESTEMMELSER
Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelige på regattaens offisielle websider,
www.convoycup.no, senest 25. mai 2014.
5 LØPET
Løpet som skal seiles vil være som følger: Start utenfor Gofarnes, Kopervik, med
fritt løp til mål ved Kirkwall, Orkney. Distansen er omtrent 250 n.mil.
6 BÅTPLASSER
Alle deltakende båter vil få tildelte, gratis plasser i havn, både i Kopervik før
regattaen, og i Kirkwall etter regattaen.
7 PREMIER
Premier vil bli tildelt som følger: 1.- 3. premie i hver klasse. 1.-3. premie over all for
enskrogsbåter med spinnaker.
8 ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se Kappseilingsreglene,
Regel 4 – Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere
noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse
med, før, under eller etter regattaen.
9 FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring med en
minimums dekning på 2 mill. NOK
10 YTTERLIGERE INFORMASJON
For ytterligere informasjon vennligst kontakt regattakomiteen på
post@convoycup.no eller noen av de følgende personene direkte:
Karmøy Seilforening: www.karmoyseilforening.org
Kontaktperson: Torbjørn Sørensen, tsjr.47@gmail.com, 95863014
Orkney Sailing Club: www.orkneysailingclub.uk
Kontaktperson: Michael Miller, mmiller20@btinternet.com
Stord Seilforening: www.stordseilforening.no
Kontaktperson: Odd Olsen, odd.olsen@stord-engineering.no, 91596492
Convoy Cup North Sea Race 2014
3/3

Invitasjon til turseilas fra Kopervik til Kirkwall

Som i 2013 blir det også i år invitert til Convoy seilas for turseilere utenom konkurranse
. Disse vil nyte godt av regattaens sikkerhetsopplegg , men seiler på skipperens
ansvar og er ikke underlagt ISAF’s reglement.
Turseilerne starter turen samtidig som regattabåtene starter sin regatta, lørdag 7. juni
kl. 12.00 fra Gofarnes, Kopervik. Turseilerne er invitert til alle sosiale arrangementer
i sammenheng med regattaen. Det er gratis havneplasser både i Kopervik og i Kirkwall
under arrangementet.
Der tilbys også i år fordelaktige priser i Inverness Marina og på gjennomfart i Caledoniakanalen
for dem som vil besøke Skottlands vestkyst.
Påmeldingen for turseilasen foregår på samme måten som for regattaen (se Kunngjø-
ringen ovenfor, Regel 2.3), men krysser av for turklasse i påmeldingsmodulen. Startkontingenten
for turklassen er kr. 200,